BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Termowaga

Aparat: Termowaga
Typ/model: Q-5000
Producent: TA Instruments
Rok produkcji: 2011
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe:
Zastosowanie: Badanie odporności termicznej materiałów polimerowych w zakresie od 30 °C do 1000 °C
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Instytut Polimerów
Adres:

70-322 Szczecin, ul. Pułaskiego 10

Kontakt: dr inż. Ryszard Pilawka; tel. 91 449 58 90; pilawka@zut.edu.pl
Słowa kluczowe: TGA

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego