BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Tester przyczepności


Aparat: Tester przyczepności metodą siatki nacięć
Typ/model:
Producent:
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Noże z odpowiednim ostrzem do wykonania nacięć.
Zastosowanie: Badanie przyczepności do powierzchni, podłoża, test adhezji.
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: PN-EN ISO 2409:2013-06
Nazwa instytucji: Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza
Adres: ul. Umultowska 89C, 61-614 Poznań
Kontakt: dr Robert Przekop, tel. 510 810 681, techczt@amu.edu.pl, www.3dprint.home.amu.edu.pl
Słowa kluczowe: przyczepność, adhezja

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego