BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Titrator Karla Fischera

Aparat: Titrator Karla Fischera
Typ/model: V30 KF
Producent: Mettler Toledo
Rok produkcji: 2010
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Punkt końcowy miareczkowania jest ustalany za pomocą detekcji biwoltametrycznej
Zastosowanie: Oznaczanie wody w biomasie ciekłej – biopłynie
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badanie akredytowane / wg Procedury Q/LG/14/A:2011
Nazwa instytucji: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Adres:

41-803 Zabrze, ul. Zamkowa 1

Kontakt: Teresa Topolnicka, tel. 32 271 00 41 w.256; ttop@ichpw.zabrze.pl, Roksana Muzyka; tel. 32 271 00 41 w. 267; muzyka@ichpw.zabrze.pl
Słowa kluczowe: metoda miareczkowa, zawartość wody

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego