BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Transmisyjny mikroskop elektronowy

Aparat: Transmisyjny mikroskop elektronowy
Typ/model: TECNAI F20 TWIN
Producent: FEI Company
Rok produkcji: 2010
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Działo elektronowe z emisją polową (emiter Schottky'ego) umożliwiające pracę w zakresie napięć przyspieszających 20 ‑ 200 kV w trybach: TEM, HR-TEM, STEM (z detektorem obrazowym HAADF), tomografii elektronowej oraz dyfrakcji elektronowej. Wszystkie podzespoły mikroskopu są sterowane elektronicznie. Uchwyty do preparatów: jednopochyłowy, dwupochyłowy z niskim poziomem tła, do tomografii o rozszerzonym polu widzenia. Kamera CCD Eagle 4k HS 200 kV. Dodatkowo mikroskop wyposażony jest w przystawkę do pracy w technice Cryo, w skład której wchodzą: krioholdery Gatan 70 z systemem przenoszenia preparatów zamrożonych do kolumny mikroskopu, stacja Gatan 655 do suchego odpompowywania krioholderów oraz urządzenie Vitrobot Mk4 do witryfikacji preparatów mikroskopowych FEI Company. Wyposażenie do preparatyki: ultramikrotom Leica EM UC7 z komorą mrożeniową, urządzenie do czyszczenia plazmowego Fischione Model 1020
Zastosowanie: Obrazowanie nanocząstek i nanostruktur próbek amorficznych i krystalicznych materiałów polimerowych, węglowych i innych w tym wymagających zastosowania techniki Cryo
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
Adres: Zabrze, ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
Kontakt: Barbara Trzebicka; tel. 32 271 60 77 wew. 755; btrzebicka@cmpw-pan.edu.pl, Marcin Libera; tel. 32 271 60 77 wewn. 781; mlibera@cmpw-pan.edu.pl
Słowa kluczowe: mikroskopia elektronowa, TEM, CryoTEM, STEM

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego