BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Tribometr

Aparat: Tribometr
Typ/model: T-05
Producent: Instytut Technologii Eksploatacji, Radom, Polska
Rok produkcji: 1998
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Możliwość rejestracji siły tarcia oraz częstotliwości jej zmian, obciążenie max. 100 N
Zastosowanie: Badania tarcia w skojarzeniu rolka-klocek z możliwością rejestracji siły tarcia oraz częst. jej zmian
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Politechnika Łódzka, Instytut Technologii Polimerów i Barwników
Adres: 90-924 Łódź, ul. Stefanowskiego 12/16
Kontakt: dr inż. Mariusz Siciński; 42 631 32 14; mariusz.sicinski@p.lodz.pl
Słowa kluczowe: tribologia, tarcie, zużycie

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego