BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Twardościomierz Persoza-Kőniga

Aparat: Twardościomierz Persoza-Kőniga
Typ/model: 299/300
Producent: Erichsen
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Wyposażenie: wahadło Königa, wahadło Persoza
Zastosowanie: Badania twardości względniej powłok lakierowych otrzymanych na podłożu szklanym lub w uzasadnionych przypadkach (np. ze względu na metodę nanoszenia powłoki) na podłożu metalowym
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badanie wg PN-79/C-81530
Nazwa instytucji: Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Adres:

01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8

Kontakt: dr hab. inż. Janusz Kozakiewicz, prof. IChP; tel. 22 568 23 78, fax 22 568 25 64; janusz.kozakiewicz@ichp.pl
Słowa kluczowe: twardość, wahadło Königa. wahadło Persoza

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego