BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Twardościomierz Shore'a

Aparat: Twardościomierz Shore'a A i D
Typ/model:
Producent: Zwick
Rok produkcji: 1994
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Skala ShA - zakres pomiarowy: 0 - 100º; nacisk na próbkę: 10 N; średnica iglicy: 0,8 mm; kąt iglicy: 35º8'
Skala ShD - zakres pomiarowy: 0 - 100º; nacisk na próbkę: 50 N; średnica iglicy: 0,1 mm; kąt iglicy: 30º10'
Zastosowanie: Oznaczanie twardości Shore'a A, D
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: badanie akredytowane: ISO 7619-1:2010; PN-EN ISO 868:2005
Nazwa instytucji: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy, Laboratorium Badawcze „Labgum”
Adres:

05-820 Piastów, ul. Harcerska 30

Kontakt: mgr inż. Michał Lewandowski; tel. 22 723 60 25 wew. 182; m.lewandowski@impib.pl
Słowa kluczowe: guma, wyroby gumowe, tworzywa sztuczne, wyroby z tworzyw sztucznych, twardość Shore’a A i D

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego