BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Twardościomierz

Aparat: Twardościomierz IRHD
Typ/model: 3105 digi test II
Producent: Zwick/Roell
Rok produkcji: 2009
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe:

Głowica pomiarowa wg IRHD typ N: siła nacisku 8,3 N; wgłębnik; kulka 2,5 mm; droga pom. 1,8 mm; zakres wskazań 30-100. Głowica pomiarowa Shore'a A: siła sprężyny 806 mN; siła nacisku 1000 g; ścięty stożek 35°; droga pomiarowa 2,5 mm; zakres wskazań 0-100 mm. Odczyt bezpośrednio z wyświetlacza LCD lub wydruk z drukarki

Zastosowanie: Metoda IRHD: glowica N do pomiarów gumy i wybranych termoplastów; metoda Shore'a A: do pomiarów miękkiej gumy i elastomerów
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Politechnika Warszawska, Filia w Płocku, Instytut Chemii, Zakład Tworzyw Sztucznych
Adres:

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17

Kontakt: Barbara Liszyńska; tel. 24 367 21 20; b.liszynska@pw.plock.pl
Słowa kluczowe: twardość, guma, elastomery

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego