BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Układ do pomiaru ścieralności katalizatorów i adsorbentów

Aparat: Układ do pomiaru ścieralności katalizatorów i adsorbentów w złożu fluidalnym
Typ/model:
Producent: Vinci Technologies
Rok produkcji: 2011
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Układ pomiarowy (50 g próbki) pracujący w warunkach temperatury i ciśnienia otoczenia w strumieniu powietrza przez 5 h. Oznaczenie współczynnika ścieralności na podstawie masy próbki rozdrobnionej w wyniku analizy
Zastosowanie: Badania wytrzymałości mechanicznej katalizatorów i sorbentów
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badanie wg ASTM D-5757-95
Nazwa instytucji: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Adres:

41-803 Zabrze, ul. Zamkowa 1

Kontakt: dr Ewelina Ksepko; tel. 32 271 00 41 wew. 228; ksepko@ichpw.zabrze.pl
Słowa kluczowe: ścieralność, wytrzymałość mechaniczna, katalizator, sorbent, granulat

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego