BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Ultramikrotom

Aparat: Ultramikrotom
Typ/model: EM UM6
Producent: Leica Microsystems
Rok produkcji: 2008
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Możliwość pracy w zakresie od -160 °C do 23 °C, dzięki przystawce niskotemperaturowej UM6. Wyposażenie dodatkowe: noże diamentowe do trymowania i cięcia
Zastosowanie: Preparatyka próbek kompozytów o osnowie polimerowej z nano i mikro cząsteczkami do obserwacji za pomocą mikroskopii elektronowej SEM i TEM
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych
Adres:

02-507 Warszawa, ul. Wołoska 141

Kontakt: dr hab. inż. Anna Boczkowska; tel. 22 234 77 62; abocz@meil.pw.edu.pl, mgr inż. Rafał Kozera; tel. 22 234 57 18; rkozera@meil.pw.edu.pl
Słowa kluczowe: preparatyka kompozytów polimerowych, TEM, ultramikrotom

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego