BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Ultrasprawny chromatograf cieczowy

Aparat: Ultrasprawny chromatograf cieczowy
Typ/model: Ultimate 3000RS
Producent: Dionex
Rok produkcji: 2011
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Możliwość wykonywania analiz przy wyższych ciśnieniach w stosunku do standardowego HPLC (do 1034 bar); detektor diodowy DAD 3000 RS; fotometr o pojedynczej wiązce (optyka odwrócona); zakres długości fali: 190 – 800 nm. Możliwa rejestracja widma i oznaczanie czystości piku. Celki: analityczna i półanalityczna; oprogramowanie: Chromeleon 7
Zastosowanie:
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Farmaceutyczny, Zakład Analityki Badawczej 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 tel. 22 456 39 05
Adres: 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8
Kontakt: tel. 22 456 39 05
Słowa kluczowe: UPLC

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego