BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Uniwersalna maszyna do badań wytrzymałościowych

Aparat: Uniwersalna maszyna do badań wytrzymałościowych
Typ/model: 5982
Producent: Instron
Rok produkcji: 2011
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Głowice pomiarowe: 1 kN, 10 kN, 100 kN. Ekstensometr video z opcją pomiaru poprzecznego próbki; ekstensometr mechaniczny. Komora temperaturowa (zakres pracy od -150 °C do 350 °C)
Zastosowanie:
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania wg PN-EN ISO 527-1:1998 i PN-EN ISO 527-2:1998
Nazwa instytucji: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Instytut Polimerów
Adres:

70-322 Szczecin, ul. Pułaskiego 10

Kontakt: dr inż. Krzysztof Gorący; tel. 91 449 58 90; kgoracy@zut.edu.pl, Grabowski Janusz; tel. 91 449 40 88; Janusz.grabowski@zut.edu.pl
Słowa kluczowe: właściwości mechaniczne

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego