BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa

Aparat: Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa
Typ/model: 4026
Producent: Instron
Rok produkcji: 1992
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Siła: od 0,1 do 10 kN; z komorą grzejno-chłodzącą w zakresie temperatur od -70 °C do 350 °C
Zastosowanie: Badanie właściwości mechanicznych materiałów
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania wg PN-EN ISO 527-1:1998 i PN-EN ISO 527-2:1998
Nazwa instytucji: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Instytut Polimerów
Adres:

70-322 Szczecin, ul. Pułaskiego 10

Kontakt: mgr inż. Marek Żwir; tel. 91 449 40 12; marek.zwir@zut.edu.pl, Władysław Mieczkowski; tel. 91 449 44 48; wladyslaw.mieczkowski@zut.edu.pl
Słowa kluczowe: właściwości mechaniczne

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego