BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa

Aparat: Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa
Typ/model: High Wycomb 1112
Producent: Instron
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Wyposażona w cyfrowy moduł pomiarowy Senga Typ MS 2116 (Senga, Polska). Maksymalna siła: 5 kN, prędkości posuwu trawersy: od 5 mm/min do 1000 mm/min; pomiar siły, pomiar przemieszczenia - rejestracja cyfrowa z częstotliwością 100 Hz
Zastosowanie: Oznaczanie cech wytrzymałościowych przy statycznym rozciąganiu i zginaniu, rozciąganie cykliczne (analiza elastyczności)
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania wg ISO 527
Nazwa instytucji: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Instytut Inżynierii Materiałowej
Adres:

70-310 Szczecin, al. Piastów 19

Kontakt: dr inż. Konrad Kwiatkowski; tel. 91 449 45 89; konrad.kwiatkowski@zut.edu.pl
Słowa kluczowe: właściwości mechaniczne

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego