BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa

Aparat: Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa
Typ/model: Roell Z020
Producent: Zwick
Rok produkcji: 2008
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Komorą temperaturowa (zakres temp. badań: od –80 oC do 250 oC); ekstensometr video; maksymalny zakres obciążeń: 20 kN. Wyposażenie: głowica 20 kN; głowica 100 N; uchwyty śrubowo-klinowe do 30 kN; uchwyty pneumatyczne do niskiego zakresu sił (próbki foliowe); przystawka do zginania 3-punktowego; przystawka do testów ściskania oraz zgniatania; -przystawka do badania współczynnika tarcia statycznego i dynamicznego; przystawka do prób przebicia folii
Zastosowanie: Ocena właściwości mechanicznych w próbach statycznych oraz dynamicznych z zastosowaniem komory temperaturowej. Odpowiednie przystawki umożliwiają również przeprowadzenie badań w zakresie właściwości użytkowych folii (wytrzymałość, próby przebicia, współczynnik tarcia)
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania wg: PN EN 14477; ISO 8295
Nazwa instytucji: Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zakład Polimerów
Adres:

90- 965 Poznań, Pl. M.Skłodowskiej-Curie 2

Kontakt: dr inż. Arkadiusz Kloziński; tel. 61 665 37 84; Arkadiusz.Klozinski@put.poznan.pl
Słowa kluczowe: maszyna wytrzymałościowa, komora temperaturowa, ekstensometr, zginanie, rozciąganie, przebicie, współczynnik tarcia

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego