BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Urządzenia do określania właściwości tłumiących tworzyw

Aparat: Urządzenia do określania właściwości tłumiących tworzyw
Typ/model:
Producent:
Rok produkcji: 2007
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Badanie próbek o średnicy 29 mm i grubości 8 (metoda Lüpkego) lub 12 mm (metoda Schoba)
Zastosowanie: Urządzenia do określania właściwości tłumiących tworzyw metodą wahadła Lüpkego oraz Schoba
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania wykonywane wg norm: PN-EN ISO 4651; PN-C-04255:1997
Nazwa instytucji: Politechnika Częstochowska, Zakład Przetwórstwa Polimerów
Adres:

42-201 Częstochowa, Al. Armii Krajowej 19C

Kontakt: dr hab. inż. Dariusz Kwiatkowski, prof. PCz; tel. 34 325 06 59; kwiatkowski@ipp.pcz.pl
Słowa kluczowe: właściwości tłumiące

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego