BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Urządzenia do pomiaru barierowości dla pary wodnej

Aparat: Urządzenia do pomiaru barierowości dla pary wodnej (metoda czujnika podczerwieni)
Typ/model: Permatran 3/33/20 ML
Producent: Mocon
Rok produkcji: 2007
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Moduł 3/33 przeznaczony może być do badania materiałów o niskiej barierowości (w tym celulozowych), dzięki zastosowaniu unikatowej blendy do kantów.
Zastosowanie: Pomiar barierowości materiałów celulozowych i z tworzyw sztucznych. Zakres: (0,005 – 5700) g/m2×d
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badanie wg norm: ASTM F 1249/06; PN-EN ISO 15105-2:2007. Badania akredytowane (certyfikat akredytacji Nr AB 1450 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji)
Nazwa instytucji: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Adres:

71-270 Szczecin, ul. Klemensa Janickiego 35

Kontakt: Marek Jotko; tel. 91 449 6133; marek.jotko@zut.edu.pl, Filip Jędra; tel. 91 449 65 93; filip.jedra@zut.edu.pl, Sławomir Lisiecki; tel. 91 449 65 91; slawomir.lisiecki@zut.edu.pl
Słowa kluczowe: barierowość dla pary wodnej, permatran

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego