BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Urządzenia do pomiaru barierowości dla tlenu

Aparat: Urządzenia do pomiaru barierowości dla tlenu (metoda czujnika kulometrycznego)
Typ/model: OX-TRAN 2/20 ML i 2/10
Producent: Mocon
Rok produkcji: 2000
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Moduł 2/10 przeznaczony do badania materiałów o niskiej barierowości (w tym celulozowych), dzięki zastosowaniu m.in. specjalnej blendy do kantów. Moduł 2/20 przeznaczony do badania materiałów o dobrych i bardzo dobrych właściwościach barierowych
Zastosowanie:

Badania barierowości dla tlenu materiałów wysoko- i niskobarierowych w różnej temperaturze i wilgotności względnej. Zakres: (0,005 – 10 000) g/m2×d

Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badanie wg norm: ASTM F 2622-08; ASTM D 3985-05; ASTM F 1927-07;PN-EN ISO 15105-2:2007. Badania akredytowane (certyfikat akredytacji Nr AB 1450 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji)
Nazwa instytucji: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Adres:

71-270 Szczecin, ul. Klemensa Janickiego 35

Kontakt: Marek Jotko; tel. 91 449 6133; marek.jotko@zut.edu.pl, Filip Jędra; tel. 91 449 65 93; filip.jedra@zut.edu.pl, Sławomir Lisiecki; tel. 91 449 65 91; slawomir.lisiecki@zut.edu.pl
Słowa kluczowe: barierowość dla tlenu, oxtran

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego