BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Urządzenie Dynstat

Aparat: Urządzenie Dynstat
Typ/model:
Producent:
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Na wyposażeniu znajdują się elementy umożliwiające zmianę obciążenia w zależności od potrzeb badawczych
Zastosowanie: Badania statyczne: wyznaczanie wytrzymałości na zginanie oraz kąta ugięcia przy zginaniu. Badania dynamiczne: wyznaczanie udarności
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Politechnika Lubelska, Katedra Procesów Polimerowych
Adres: 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38D
Kontakt: Aneta Krzyżak; tel. 81 538 4224; a.krzyzak@pollub.pl
Słowa kluczowe: wytrzymałość na zginanie, kat ugięcia, udarność

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego