BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Urządzenie do badań ciśnieniowych

Aparat: Urządzenie do badań ciśnieniowych
Typ/model: INTEST 06
Producent: Intest
Rok produkcji: 1998
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Ciśnienie: 10 MPa; temperatura: 95 oC
Zastosowanie: Badanie odporności rur na ciśnienie wewnętrzne
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania wg PN-EN ISO 1167
Nazwa instytucji: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw
Adres:

44-100 Gliwice, ul.Chorzowska 50A

Kontakt: Małgorzata Kurcok; tel. 32 231 90 44; m.kurcok@impib.pl
Słowa kluczowe: rury, ciśnienie wewnętrzne

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego