BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Urządzenie do badań palności taśm

Aparat: Urządzenie do badań palności taśm metodą cierną
Typ/model:
Producent:
Rok produkcji: 1979
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe:
Zastosowanie: Badanie palności taśm przenośnikowych oraz połączeń klejonych taśm
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania akredytowane/ wg: PN-EN 1554; PN-93/C-05019
Nazwa instytucji: Główny Instytut Górnictwa
Adres:

40-166 Katowice, Plac Gwarków 1

Kontakt: Małgorzata Bojarska-Kraus; tel. 32 259 26 38; m.bojarska@gig.eu
Słowa kluczowe: palność, taśmy, test cierny

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego