BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Urządzenie do badań palności tworzyw

Aparat: Urządzenie do badań palności tworzyw
Typ/model:
Producent: CEST
Rok produkcji: 2007
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe:
Zastosowanie: Komora do badań palności tworzyw
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania wg normy UL 94
Nazwa instytucji: Główny Instytut Górnictwa
Adres:

40-166 Katowice, Plac Gwarków 1

Kontakt: Klaudiusz Wypior; tel. 32 259 21 95; k.wypior@gig.eu
Słowa kluczowe: tworzywa, palność

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego