BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Urządzenie do badań przewodów rurowych z tworzyw sztucznych

Aparat: Urządzenie do badań przewodów rurowych z tworzyw sztucznych
Typ/model:
Producent: GIG
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe:
Zastosowanie: Badania odporności na cykliczne zmiany temperatury i obciążenia rur i kształtek lub połączeń w systemach przewodów rurowych z tworzyw sztucznych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badanie akredytowane/ wg PN-EN 1437; PN-EN ISO 13260
Nazwa instytucji: Główny Instytut Górnictwa
Adres:

40-166 Katowice, Plac Gwarków 1

Kontakt: Arkadiusz Kulawik; tel. 32 259 24 93; a.kulawik@gig.eu
Słowa kluczowe: cykliczne zmiany temperatury, obciążenie

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego