BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Urządzenie do badań szczelności połączeń kielichowych

Aparat: Urządzenie do badań szczelności połączeń kielichowych
Typ/model:
Producent: GIG
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe:
Zastosowanie: Badanie szczelności połączeń kielichowych z uszczelkami elastomerowymi
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badanie wg PN-EN 1277
Nazwa instytucji: Główny Instytut Górnictwa
Adres:

40-166 Katowice, Plac Gwarków 1

Kontakt: Arkadiusz Kulawik; tel. 32 259 24 93; a.kulawik@gig.eu
Słowa kluczowe: szczelność

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego