BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Urządzenie do badania niepalności


Aparat: Urządzenie do badania niepalności
Typ/model: Taurus
Producent: Wazaw
Rok produkcji: 2005
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Piec rurowy umożliwiający ogrzanie próbki do 750 °C
Zastosowanie: Identyfikacja wyrobów, które nie będą się przyczyniały wcale lub w sposób znaczący do rozwoju pożaru
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania akredytowane, notyfikowane/ Badania wykonywane wg PN-EN ISO 1182
Nazwa instytucji: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Adres: 31-983 Kraków, ul. Cementowa 8
Kontakt: mgr inż. Michał Wieczorek; tel. 12 683 79 78; m.wieczorek@icimb.pl
Słowa kluczowe: badania ogniowe, reakcja na ogień, niepalność, zapalność, SBI

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego