BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Urządzenie do badania udarności rur

Aparat: Urządzenie do badania udarności rur metodą spadającego ciężarka
Typ/model:
Producent: IMPiB
Rok produkcji: 2006
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Max. wysokość zrzutu: 2 m; ciężarki: od 25 g do 1600 g
Zastosowanie: Badanie udarności rur metodą spadającego ciężarka
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badanie wg PN-EN 744
Nazwa instytucji: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw
Adres:

44-100 Gliwice, ul.Chorzowska 50A

Kontakt: Małgorzata Kurcok; tel. 32 231 90 44; m.kurcok@impib.pl
Słowa kluczowe: rury, udarność

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego