BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Urządzenie do badania właściwości cieplnych

Aparat: Urządzenie do badania właściwości cieplnych
Typ/model: N8
Producent: Haake
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Obciążenie: 10 N / 50 N (temperatura mięknienia wg Vicata); naprężenie zginające: 1,8 MPa (HDT)
Zastosowanie: Badanie właściwości cieplnych tworzyw metodą HDT i Vicata
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania wg: PN-EN ISO 306, PN-EN ISO 75-1, PN-EN ISO 75-2
Nazwa instytucji: Politechnika Częstochowska, Zakład Przetwórstwa Polimerów
Adres:

42-201 Częstochowa, Al. Armii Krajowej 19C

Kontakt: dr hab. inż. Dariusz Kwiatkowski, prof. PCz; tel. 34 325 06 59; kwiatkowski@ipp.pcz.pl
Słowa kluczowe: HDT, Vicat, właściwości cieplne

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego