BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Urządzenie do badania zagrożenia ogniowego metodą wciskania kulki

Aparat: Urządzenie do badania zagrożenia ogniowego metodą wciskania kulki
Typ/model:
Producent: Centrum EMAG
Rok produkcji: 2006
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: W skład stanowiska wchodzą: urządzenie do przykładania odciążenia, piec do ogrzewania, mikroskop
Zastosowanie: Badania odporności cieplnej elementów z materiałów niemetalicznych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badanie wg PN-EN 60695-10-2
Nazwa instytucji: Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Adres:

40-189 Katowice, ul. Leopolda 31

Kontakt: Katarzyna Wanot; tel. 32 200 75 23; k.wanot@emag.pl
Słowa kluczowe: próba wciskania kulki, badanie zagrożenia ogniowego

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego