BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Urządzenie do badania zapalności


Aparat: Urządzenie do badania zapalności
Typ/model:
Producent: Lab-Trade
Rok produkcji: 2012
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Komora badawcza, palnik gazowy
Zastosowanie: Oznaczanie zapalności wyrobu przy działaniu małego płomienia
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania akredytowane, notyfikowane/ Badania wykonywane wg PN-EN ISO 11925-2
Nazwa instytucji: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Adres:

31-983 Kraków, ul. Cementowa 8

Kontakt: mgr inż. Michał Wieczorek; tel. 12 683 79 78; m.wieczorek@icimb.pl
Słowa kluczowe: badania ogniowe, reakcja na ogień, niepalność, zapalność, SBI

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego