BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Urządzenie do jednoczesnej analizy termicznej – analizator sprzężony ze spektrometrem podczerwieni FTIR


Aparat: Urządzenie do jednoczesnej analizy termicznej – analizator (TG, DTA/TG, DSC-TG) sprzężony ze spektrometrem podczerwieni FTIR
Typ/model: analizator: STA449F3 Jupiter, spektrometr podczerwieni: Tensor 27
Producent: analizator: Netzsch, spektrometr podczerwieni: Bruker
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zakres temperatury pracy: od temperatury pokojowej do 1550 °C; detekcja związków lotnych w funkcji temperatury w komorze gazowej spektrometru; możliwość prowadzenia pomiaru w atmosferze utleniającej i obojętnej.
Zastosowanie: Badanie efektów cieplnych przemian w funkcji temperatury, pomiar temperatury parowania, rozkładu
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Adres:

ul. Postępu 9, 02-676 Warszawa

Kontakt: dr inż. Milena Piątek, tel. 22 509 39 35, m.piatek@icimb.pl
Słowa kluczowe: TG, DTA, FTIR

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego