BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Urządzenie do nakładania powłok i badania procesu schnięcia

Aparat: Urządzenie do nakładania powłok i badania procesu schnięcia
Typ/model: Coast-Master 509/MC–I
Producent: Erichsen
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Pozwala na równoległe nałożenie 7 próbek na płytki szklane, folie lub karty wzorcowe. Sterowane mikroprocesorem, wyposażone w pulpit sterowniczy z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym do ustawiania żądanych parametrów nakładania
Zastosowanie: Badanie zależności pomiędzy grubością mokrego i suchego filmu
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Adres:

01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8

Kontakt: Anna Niska; tel. 22 568 22 37; anna.niska@ichp.pl
Słowa kluczowe: schnięcie, powłoki

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego