BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Urządzenie do określania właściwości ogniowych posadzek


Aparat: Urządzenie do określania właściwości ogniowych posadzek podczas oddziaływania źródła promieniowania cieplnego
Typ/model:
Producent: Lab-Trade
Rok produkcji: 2012
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Komora badawcza, promiennik mieszaniny gazowej umożliwiający badanie próbek ułożonych poziomo
Zastosowanie: Określenie wartości krytycznego strumienia promieniowania, poniżej której zanika rozprzestrzenianie się płomieni po poziomej powierzchni
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania akredytowane, notyfikowane/ Badania wykonywane wg PN-EN ISO 9239-1
Nazwa instytucji: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Adres:

31-983 Kraków, ul. Cementowa 8

Kontakt: mgr inż. Michał Wieczorek; tel. 12 683 79 78; m.wieczorek@icimb.pl
Słowa kluczowe: badania ogniowe, reakcja na ogień, niepalność, zapalność, SBI

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego