BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Urządzenie do powlekania i laminowania

Aparat: Urządzenie do powlekania i laminowania
Typ/model:
Producent: Ernst Benz
Rok produkcji: 1964
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Max pręd. – 9 m/min.; max szer. robocza – 580 mm; powlekanie za pomocą wałka rotograwiurowego lub rakla
Zastosowanie: Prowadzenie prób i wytwarzanie niskotonażowych serii uszlachetnionych materiałów poprzez impregnację, powlekanie lub laminowanie
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Zakład Doświadczalno-Produkcyjny
Adres: 90-570 Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19/27
Kontakt: Tomasz Mik; tel. 42 638 03 66; zdp@ibwch.lodz.pl
Słowa kluczowe: powlekanie, laminowanie

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego