BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Waga Langmuira-Blodgett

Aparat: Waga Langmuira-Blodgett
Typ/model: KSV
Producent: NIMA
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Urządzenie posiada studnię, nad którą znajduje się uchwyt do montowania stałych podłoży, umożliwiający zanurzanie ich i wynurzanie prostopadle do powierzchni wanny z prędkością od 0,2 do 170 mm/min. Wanna posiada dwie ruchome bariery teflonowe, które mogą kompresować monowarstwę z prędkością od 0,1 do 800 mm/min (kompresja z jednej strony) lub od 0,1 do 400 mm/min (kompresja symetryczna - z obu stron). Wanna zaopatrzona jest w platynową płytkę Wilhelmiego, umożliwiającą rejestrowanie zmian napięcia powierzchniowego, która połączona jest z wagą elektroniczną i sprzężona z komputerem
Zastosowanie: Wanna Langmuira służy do otrzymywania oraz badania monomolekularnych warstw na granicy faz ciecz-gaz lub ciecz-ciecz. W połączeniu z posiadanym układem do wynurzania (wanna Langmuira-Blodgett) umożliwia przenoszenie takich warstw na podłoża stałe. Zestaw wyposażony jest także w układ do badania kąta Brewstera, umożliwiający badanie morfologii ultracienkich warstw Langmuira-Blodgett
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM, Centrum Zaawansowanych Technologii Chemicznych
Adres:

61-612 Poznań, ul. Rubież 46 (budynek B)

Kontakt: Michał Dutkiewicz; Michał.dutkiewicz@ppnt.poznan.pl
Słowa kluczowe:

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego