BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Waga hydrostatyczna


Aparat: Waga hydrostatyczna
Typ/model:
Producent: Ohaus
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe:

Max. obciążenia 210 g, min. obciążenia 10 mg

Zastosowanie:
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Adres:

05-420 Józefów, ul. Nadwiślańska 213

Kontakt: Joanna Rakowska; tel. 22 769 32 45; jrakowska@cnbop.pl
Słowa kluczowe:

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego