BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Waga z modułem do oznaczania gęstości

Aparat: Waga z modułem do oznaczania gęstości
Typ/model: XA 52 Y
Producent: Radwag
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Min 1 mg, max 52 g
Zastosowanie:

Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania wg PN-EN ISO 1183-1
Nazwa instytucji: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Instytut Polimerów
Adres:

70-322 Szczecin, ul. Pułaskiego 10

Kontakt: dr inż. Agnieszka Kozłowska; tel. 91 449 46 12; Agnieszka.Kozlowska@zut.edu.pl
Słowa kluczowe: waga

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego