BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Wagosuszarka


Aparat: Wagosuszarka
Typ/model: MAC-210
Producent:
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe:

Temp max. 160 oC; max 210 g obciążenia; odczyt 1mg; dokładność odczytu wilgotności 0,001 %. Element grzewczy – promiennik podczerwieni 400W

Zastosowanie:
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Adres:

05-420 Józefów, ul. Nadwiślańska 213

Kontakt: Joanna Rakowska; tel. 22 769 32 45; jrakowska@cnbop.pl
Słowa kluczowe:

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego