BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Wielogłowicowy zestaw homogenizujący

Aparat: Wielogłowicowy zestaw homogenizujący
Typ/model: IKA Magic Lab
Producent: Ika Werke
Rok produkcji: 2007
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Wielofunkcyjne urządzenie homogenizujące: max. ciśnienie procesowe 2,5 bar; zakres regulacji prędkości 3 000 – 26 000 obr/min, prędkość standardowa 16000 obr/min, wydajność 130 l/h (H2O) Posiada moduły: MK; MKO – młyn koloidalny oraz narzędzie mielące; UTL – homogenizator jednostopniowy; MHD – mieszalnik do ciągłego mieszania; CMS – mieszalnik do ciągłego mieszania w liniach
Zastosowanie: Otrzymywanie dyspersji różnych układów
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Adres:

71-270 Szczecin, ul. Klemensa Janickiego 35

Kontakt: Agnieszka Romanowska-Osuch; tel. 91 449 65 93; agnieszka.romanowska-osuch@zut.edu.pl
Słowa kluczowe: homogenizacja, mieszanie, rozdrabnianie

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego