BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Wiskozymetr rotacyjny


Aparat: Wiskozymetr rotacyjny
Typ/model:
Producent:
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zakres lepkości: 1 – 109 mPas; naprężenie ścinające: 1 – 105 Pa; szybkość ścinania: 0,6 - 30000 /s; szybkość obrotowa: 0,5 - 800 obr/min; temperatura: -50 ÷ 250 oC; rozrzut: +/- 0,5% pełnego zakresu; interfejs: RS232C
Zastosowanie:

Laboratoryjna kontrola jakości oraz charakterystyka płynięcia zarówno cieczy newtonowskich jak i nienewtonowskich. Wyznaczanie: lepkości, punktu płynięcia, wartości tiksotropii oraz reopeksji

Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania wg norm: PN-EN 1568 cz. 1-4:2010; PN-EN ISO 3219:2000
Nazwa instytucji: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Adres:

05-420 Józefów, ul. Nadwiślańska 213

Kontakt: Joanna Rakowska; tel. 22 769 32 45; jrakowska@cnbop.pl
Słowa kluczowe: płynięcie cieczy, wartość tiksotropii, wartość reopeksji

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego