BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Wtryskarka

Aparat: Wtryskarka
Typ/model: Plus 35
Producent: Battenfeld
Rok produkcji: 2010
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Hydrauliczny układ zamykania o sile zwarcia 350 kN, średnicy ślimaka 25 mm, stosunku L/D ślimaka 15, specyficznym ciśnieniu wtrysku 1575 bar, obliczeniowej objętości wtrysku 49 cm3. Dysza wtryskowa zamykana igłowo; jednostka wtryskowa o podniesionej odporności na ścieranie. Wtryskarka zaopatrzona w formę wtryskową z wymiennym gniazdem, umożliwiającą wytwarzanie znormalizowanych wyprasek w postaci wiosełek i belek badawczych.
Zastosowanie: Wytwarzanie próbek badawczych w postaci wiosełek zgodnych z normą ISO 527-2 (typ 1A), do oceny wytrzymałości w warunkach statycznego rozciągania oraz belek do badań wytrzymałościowych w warunkach statycznego zginania/testów udarności. Posiadanie jednostki wtryskowej o podniesionej odporności na ścieranie umożliwia również przetwórstwo materiałów kompozytowych.
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania wykonywane wg normy ISO 527-2
Nazwa instytucji: Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zakład Polimerów
Adres: 60-965 Poznań, Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 2
Kontakt: dr inż. Arkadiusz Kloziński; tel. 61 665 37 84; Arkadiusz.Klozinski@put.poznan.pl
Słowa kluczowe: wtryskarka, wtryskiwanie, forma wtryskowa

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego