BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Wtryskarka

Aparat: Wtryskarka
Typ/model: Ray Ran RR 3400
Producent: Ran Test Equipment
Rok produkcji: 2001
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Pneumatyczna, temp. plastyfikacji do 300 °C
Zastosowanie: Przygotowanie próbek do badań – wiosełko, beleczka
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych
Adres: 87-100 Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55
Kontakt: Janusz Dzwonkowski; j.dzwonkowski@impib.pl
Słowa kluczowe: wtryskarka, kształtki

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego