BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Wysokociśnieniowy skaningowy kalorymetr różnicowy

Aparat: Wysokociśnieniowy skaningowy kalorymetr różnicowy
Typ/model: HP DSC1
Producent: Mettler Toledo
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zakres temperatury: od 22 oC do 700 oC; zakres ciśnienia: 0 Pa do 10 MPa; powtarzalność temperatury: ±0,1 K; prędkość grzania: od 0,1 do 50 K/min; czułość sensora: 0,01µW
Zastosowanie: Ocena stabilności termicznej materiałów, poprzez określenie czasu indukcji utleniania w warunkach ciśnienia i temperatury określonych normami badania procesów adsorpcji i desorpcji; badanie wpływu ciśnienia na kinetykę krystalizacji polimerów semikrystalicznych; badanie wpływu ciśnienia na przemiany polimorficzne, indukowanie odpowiednio dobranym ciśnieniem; badania procesów relaksacyjnych, sieciowania, utwardzania
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Politechnika Wrocławska, Zakład Inżynierii i Technologii Polimerów
Adres:

50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27

Kontakt: prof. dr hab. inż. Jacek Pigłowski; tel. 48 71 320 35 10, fax 48 71 320 28 14
Słowa kluczowe:

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego