BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Wysokosprawny chromatograf cieczowy

Aparat: Wysokosprawny chromatograf cieczowy
Typ/model: UltiMate 3000
Producent: Dionex
Rok produkcji: 2011
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Z detektorem diodowym UV-VIS; zakres: od 190 do 800 nm
Zastosowanie: Rozdział chromatograficzny substancji wykazujących absorbancję w zakresie 190–800 nm
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Zakład Chemii Organicznej
Adres:

45-052 Opole, ul. Oleska 48

Kontakt: mgr J. Tarnawski; tel. 77 452 71 5;1 jerzy.tarnawski@uni.opole.pl
Słowa kluczowe:

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego