BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Wysokosprawny chromatograf cieczowy

Aparat: Wysokosprawny chromatograf cieczowy
Typ/model: Ultimate 3000
Producent: Dionex
Rok produkcji: 2008
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe:
Zastosowanie: Rozdział chromatograficzny związków organicznych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej
Adres:

45-052 Opole, ul. Oleska 48

Kontakt: dr A. Poliwoda; tel. 77 452 71 15, 77 452 71 36 anna.drapala@uni.opole.pl
Słowa kluczowe:

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego