BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Wysokosprawny chromatograf cieczowy

Aparat: Wysokosprawny chromatograf cieczowy
Typ/model: Waters 2695/e2695
Producent: Waters
Rok produkcji: 2007
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Detektor dwufalowy UV-VIS: zakres długości fali 190 nm – 700 nm, oprogramowanie: Empower /Detektor diodowy PDA: zakres długości fali 190 nm – 800 nm. Możliwa rejestracja widma i oznaczanie czystości piku, oprogramowanie: Empower
Zastosowanie:
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Farmaceutyczny, Zakład Analityki Badawczej
Adres: 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8
Kontakt: tel. 22 456 39 05
Słowa kluczowe: HPLC

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego