BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Wysokosprawny chromatograf cieczowy

Aparat: Wysokosprawny chromatograf cieczowy
Typ/model: SPD-M20A
Producent: Shimadzu
Rok produkcji: 2006
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Detektor diodowy UV/VIS, zakres długości fali 190 nm – 800 nm. Możliwa rejestracja widma i oznaczanie czystości piku, oprogramowanie: Lab-solution
Zastosowanie:
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Farmaceutyczny, Zakład Analityki Badawczej
Adres: 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8
Kontakt: tel. 22 456 39 05
Słowa kluczowe: HPLC

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego