BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Wysokotemperaturowy chromatograf żelowy

Aparat: Wysokotemperaturowy chromatograf żelowy
Typ/model: GPCV 2000
Producent: Waters Alliance
Rok produkcji: 2007
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe:

Zastosowanie: Wyznaczanie ciężarów cząsteczkowych i polidyspersji polimerów, głównie poliolefin i polistyrenu
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów
Adres:

45-052 Opole, ul. Oleska 48

Kontakt: mgr B. Mazoń; tel. 77 452 71 10; bmazon@uni.opole.pl
Słowa kluczowe: masa molowa, polidyspersja, ciężar cząsteczkowy

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego