BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Wytłaczarka dwuślimakowa

Aparat: Wytłaczarka dwuślimakowa
Typ/model: LTE-20-32
Producent: LabTech
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Ślimaki: L/D = 40, średnica 20 mm, współobracające się. Prędkość obrotowa ślimaków: od 0 do 800 rpm. Maksymalna temperatura cylindra: 400 ˚C. Maksymalna wydajność (LDPE): 15 kg/h
Zastosowanie: Wytłaczanie tworzyw
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Adres:

71-270 Szczecin, ul. Klemensa Janickiego 35

Kontakt: Michał Jarosz; tel. 91 449 61 35; michal.jarosz@zut.edu.pl, Filip Jędra; tel. 91 449 65 93; filip.jedra@zut.edu.pl, Sławomir Lisiecki; tel. 91 449 65 91; slawomir.lisiecki@zut.edu.pl
Słowa kluczowe: wytłaczarka, tworzywa, wytłaczanie

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego