BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Wytrząsarka wibracyjna z kompletem sit

Aparat: Wytrząsarka wibracyjna z kompletem sit
Typ/model: Analysette 3
Producent: Fritsch
Rok produkcji: 2004
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zakres amplitudy drgań 0,1-3,0 mm, czas drgań 0-99 min
Zastosowanie: Analiza sitowa (badania granulacji) miałów i granulatów gumowych, surowców stosowanych do produkcji gumy. Zawartość pyłów w sadzy.
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: ASTM D 1508
Nazwa instytucji: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy, Laboratorium Badawcze „Labgum”
Adres:

05-820 Piastów, ul. Harcerska 30

Kontakt: Michał Lewandowski, tel. (22) 723-60-25, e-mail: m.lewandowski@impib.pl
Słowa kluczowe: miały gumowe, granulaty gumowe, surowce stosowane do produkcji gumy, analiza sitowa, pyły

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego