BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Xenotest

Aparat: Xenotest
Typ/model: Beta
Producent: Heraeus
Rok produkcji: 1994
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Sterowanie urządzeniem za pomocą sensora Xenosensiv mierzącego natężenie promieniowania światła na powierzchni próbki w zakresie od 35 do 165 W/m2 dla długości fali z przedziału (300 ÷ 400) nm.
Zastosowanie: Oznaczanie: odporności barwy na działanie światła, odporności na działanie laboratoryjnych źródeł światła
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania akredytowane/wykonywane wg: PB LT-049/1/03-2001; PN ISO 105-B02; PN-EN ISO 4892-2
Nazwa instytucji: Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Materiałów Budowlanych
Adres:

00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1

Kontakt: Iwona Gałąska; tel. 22 579 62 59, 22 579 64 20; i.galaska@itb.pl
Słowa kluczowe: odporność, barwa, ISO, 105, 4892

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego